• WIJ ZIJN DE JUFFIES

  • WIJ HOUDEN VAN UITDAGINGEN

  • WIJ GEVEN ONDERWIJS AAN KINDEREN

Wat doen wij

HULP BIJ LEERPROBLEMEN, TAAKAANPAK EN CONCENTRATIEPROBLEMEN
AAN KINDEREN VAN 6 T/M 12 JAAR

De Juffies biedt bijles en richt zich daarbij op leerproblemen, taakaanpak en concentratieproblemen bij kinderen van 6 t/m 12 jaar. De Juffies onderscheidt zich door de nadruk te leggen op het vergroten van het zelfvertrouwen en uw kind positief te benaderen. Daarnaast biedt De Juffies huiswerkbegeleiding, de training Ik leer anders voor beelddenkers, dyslexiebehandeling AAmigo en de faalangstreductietraining SterkerStaan®.

Het huidige onderwijs vraagt veel van kinderen op zowel cognitief gebied als op het gebied van werkhouding en taakaanpak. Niet alle kinderen kunnen aan deze hoge eisen voldoen. Onze ervaring is dat het in de klas moeilijk is om deze kinderen de specifieke hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben.

De Juffies heeft als visie kinderen die dat nodig hebben vroegtijdig hulp te bieden, zodat het opdoen van negatieve ervaringen wordt voorkomen. Voor de leeftijdscategorie van 6-12 jaar is gekozen, omdat wij vanuit onze professionele achtergrond veel ervaring hebben in deze leeftijdscategorie. Daarnaast zijn wij van mening dat de hulp die wij kunnen bieden niet geschikt is voor kinderen jonger dan zes jaar. Indien gewenst kunnen wij wel als vraagbaak dienen voor ouders over de ontwikkeling van kinderen van 4-6 jaar. Ook kunnen wij in overleg bijles en huiswerkbegeleiding geven aan jongeren van 12-18 jaar.

Wij onderscheiden ons door bij het bieden van de hulp uit te gaan van de sterke kanten van het kind. Het benutten van de sterke kanten bij het aanleren en ontwikkelen van de nieuwe vaardigheden in combinatie met een positieve benadering zorgt voor het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind.

AANBOD

Bijles

Bijles

Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken (denk aan rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) bieden wij hulp op maat. Ook voor andere vakken kunnen wij hulp bieden. Daarnaast kan er in de bijles gewerkt worden aan de taakaanpak, werkhouding en de concentratie van uw kind. De bijles kan één-op-één plaats vinden of in een groepje van maximaal vier kinderen.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Voor kinderen die moeite hebben met het plannen en het maken van hun huiswerk bieden wij huiswerkbegeleiding. We nemen samen het huiswerk door, leren aan hoe je huiswerk moet plannen en helpen met het voorbereiden van de toetsen. Naast deze studievaardigheden kunnen wij ook hulp bieden bij het maken van werkstukken of spreekbeurten.

Ik leer anders

Ik leer anders

Training voor beelddenkers
Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel. Tijdens de training ‘Ik leer anders’ wordt geleerd de lesstof te vertalen naar beelden in plaats van woorden. Deze techniek leren kinderen zelf toepassen binnen vier sessies. Jonge kinderen leren de techniek samen met hun ouders. Vervolgens krijgt de informatie een vaste plek in het hoofd. Hiermee krijg uw kind grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof en kan uw kind bij toetsing de informatie makkelijk terug vinden in het geheugen. Dit geeft ook rust in zijn/haar hoofd. Tijdens de training behandelen we het ordenen van informatie, het alfabet, de woorden (dictee), cijferveld, automatiseren, tafels, breuken, klokkijken etc.
Voor meer informatie zie: www.ikleeranders.nl

Dyslexiebehandeling

Dyslexiebehandeling

aamigo_logo_1Voor kinderen met vermoedens van dyslexie of kinderen waarbij dyslexie is vastgesteld bieden wij dyslexietraining met het programma AAmigo. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar dyslexie en is in 2008 ontwikkeld door een team van dyslexie- en IT-specialisten. Aamigo is opgebouwd uit een aantal modules die met ondersteuning van de computer worden aangeboden. Omdat het programma webbased is kan uw kind thuis gemakkelijk verder oefenen.

STERKerSTAAN®

STERKerSTAAN®

Faalangst reductietraining
Faalangst is angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld, bijvoorbeeld bij toetsen en presentaties. Die angst werkt belemmerend in het functioneren. Faalangstige kinderen ontwikkelen een bepaald denkpatroon. Zij denken vanuit een negatief zelfbeeld. De training beoogt kinderen beter om te laten gaan met faalangst, zelf oplossingen voor hun problemen te bedenken en anders te handelen waardoor ze sterker in het leven staan. De training is niet alleen geschikt in relatie tot faalangst, maar ook in relatie tot het krijgen van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

HOE ZIJN DE STATISTIEKEN

24
leerlingen zaten er gemiddeld in een groep binnen het basisonderwijs in 2015
65
leerlingen helpen wij gemiddeld per week
5
procent van alle kinderen zijn beelddenker
200
kinderen hebben wij tot nu toe mogen helpen

LOCATIES

Klik op de afbeelding om naar de locatie informatie te gaan

Amsterdam


Bezoekadres: Newtonstraat 4
Postadres: Copernicusstraat 39
1098 JD Amsterdam

Badhoevedorp


Sportcentrum De Wildenhorst
Sloterweg 301
1171 VB Badhoevedorp

Ijsselstein


IJsselstraat 14
3401 DK IJsselstein

Founders

ROMY BERGISCH

MARLIES DERSJANT

EVELIEN PROT

De Juffies is in 2014 opgericht door Romy Bergisch, Marlies Dersjant en Evelien Prot. Drie leerkrachten uit Amsterdam en Badhoevedorp die alle drie al jaren werkzaam zijn in het basisonderwijs. Door de grote klassen en de hoge eisen die aan kinderen gesteld worden zagen wij dat kinderen zich niet allemaal even makkelijk ontwikkelden. Het idee van bijles en hulp bij onderwijsproblemen ontstond dan ook vanuit liefde voor het onderwijs. Inmiddels is De Juffies uitgegroeid tot een bedrijf met vier locaties en elf medewerkers (allen met een pedagogische achtergrond). Doordat wij allen nog steeds werkzaam zijn in een school, kennen wij de leerlijnen van de verschillende basisvakken en weten we welke hulp werkt. Het team van De Juffies beschikt over meerdere expertises vanuit verschillende masters. Alle medewerkers zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag.

Heeft u interesse?

Kom in contact met de Juffies

Werkwijze

HIERONDER EEN OVERZICHT VAN ONZE VERSCHILLENDE WERKWIJZEN

Allereerst voeren wij een kennismakingsgesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Omdat wij van mening zijn dat dit voor beide partijen vrijblijvend is, berekenen wij hiervoor geen kosten. Desgewenst kan dit gesprek ook telefonisch. Het gesprek duurt maximaal 20 minuten.

Werkwijze bijles en huiswerkbegeleiding

Intake

Voordat de bijles of huiswerkbegeleiding van start gaat vindt er altijd een intake plaats. Het heeft onze voorkeur om het intakegesprek samen met u en uw kind te voeren. Wij denken dat het goed is voor de betrokkenheid van uw kind wanneer het een aandeel heeft in het gesprek. In het gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken de hulpvraag, verwachtingen en doelen en stellen een plan van aanpak op. Daarnaast lichten wij onze werkwijze toe. De Juffies toetsen niet om het niveau van uw kind te bepalen. Wij vragen u rapporten en toetsgegevens paraat te hebben. Op basis hiervan, uw hulpvraag en de hulpvraag van uw kind gaan we aan de slag. Het intakegesprek duurt maximaal 60 minuten.

Plan van aanpak

In het persoonlijke plan van aanpak staan de hulpvraag, verwachtingen en doelen beschreven. Tevens staat er nog praktische informatie over de lessen in. Wij vinden het belangrijk om in het plan van aanpak de sterke kanten van uw kind te benoemen, zodat we deze tijdens de lessen kunnen benutten. Het plan van aanpak wordt zowel door u als uw kind ondertekend. Hierdoor is ook uw kind eigenaar van het plan van aanpak.

De lessen

De bijlessen en huiswerkbegeleiding bieden wij zowel individueel als in groepsverband aan (maximaal vier kinderen per groep). De begeleiding duurt maximaal 60 minuten per keer.

Tijdstip en locatie in overleg.

Evaluatie

Om te kijken of de gestelde doelen behaald zijn, plannen we halverwege en aan het eind van de lessenserie een evaluatie in. Tijdens dit gesprek met u en uw kind bespreken we de resultaten en het welbevinden van uw kind en ronden we de lessenserie af. Indien nodig kunnen we de mogelijkheden voor een vervolgtraject bespreken. Hopelijk vervolgt uw kind vol zelfvertrouwen zijn/haar verdere schoolloopbaan!

Contact met school

Aangezien wij met onze bijles graag willen aansluiten bij de werkwijze van school, is contact met de betreffende leerkracht altijd mogelijk. In een gesprek met de leerkracht bespreken wij de onderwijsbehoeften van uw kind. Dit houdt in dat we navragen wat de sterke kanten van uw kind zijn en op welke manier uw kind het beste geholpen kan worden. Hierdoor kunnen wij nog beter aansluiten bij wat uw kind nodig heeft.

Training Ik leer anders

Na de kennismaking wordt er een intake gepland om de exacte behoeften en aandachtspunten in kaart te brengen. Daarna wordt in vier sessies van 60 minuten de techniek op maat aangeleerd. Aansluitend aan de laatste sessie vindt de evaluatie met ouders plaats.

Dyslexiebehandeling

aamigo_logo_1

Voordat de dyslexiebehandeling van start gaat vindt er altijd een intake plaats. Wanneer er al een dyslexieonderzoek heeft plaatsgevonden willen wij deze resultaten graag inzien. Eventueel nemen wij ook een aantal testen af om zicht te krijgen op de spelling- en leesproblemen. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van de dyslexie en varieert tussen de 40 en de 60 behandelingen. De behandeling is eenmaal per week en daarnaast moet er thuis vier keer per week worden geoefend. De kosten voor de behandelingen worden niet vergoed vanuit de zorgverzekeraars.

 

Training STERKerSTAAN®

Deze training is bestemd voor leerlingen van 8-14 jaar en omvat 7 bijeenkomsten voor de kinderen (één per week), 1 ouder bijeenkomst en contact met de leerkracht.

De faalangsttraining is opgebouwd uit vier onderdelen:

  1. Leren omgaan met faalangst door Rationele Emotieve Therapie (RET). Hierbij wordt de kinderen geleerd hoe ze hun gevoelens kunnen beïnvloeden door helpende gedachten.
  2. Fysieke en mentale krachtoefeningen om sterker in het leven te staan. Er wordt aandacht besteed aan de lichaamshouding. Door STERK STAAN kan pesten worden voorkomen. Een juiste lichaamshouding straalt kracht en rust uit en daardoor wordt er meer zelfvertrouwen ervaren.
  3. Ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en yogahoudingen. We leren wat de invloed hiervan is op je gevoel.
  4. Braingym oefeningen. Braingym-oefeningen stimuleren de samenwerking tussen de hersenen en het lichaam. Hierdoor verbetert de verwerking van informatie en worden de mogelijkheden van het leerproces optimaal benut.

 

Start nieuwe trainingen:

Badhoevedorp:  maandag 11 september 2017 16.00 – 17.15 uur

Amsterdam: maandag 30 oktober 2017 16.00 – 17.15 uur

Tarieven

Bijles

Intake
60 minuten
€ 42,50

Individuele les
60 minuten
€ 42,50

Groepsles
60 min
2 kinderen € 27,50
3 kinderen €25,00
4 kinderen € 22,50

Groepslessen: alleen bij voldoende aanmeldingen

Contact met school
Per 15 minuten
€10,00

Begeleiding

Individuele huiswerkbegeleiding
60 minuten
€ 42,50

Contact met school
Per 15 minuten
€10,00

Groepsbegeleiding (huiswerk)
60 minuten
2 kinderen € 27,50
3 kinderen €25,00
4 kinderen € 22,50

Groepsbegeleiding: alleen bij voldoende aanmeldingen

Ik leer anders

Vier x 60 minuten:
€ 289,00
inclusief werkboek

Dyslexie

Dyslexiebehandeling AAmigo

Intake
60 minuten
€ 42,50

Behandeling
45 minuten
€ 77,50

Contact met school
Per 15 minuten
€10,00

STERKerSTAAN®

Zeven x 75 minuten:
€ 275,00

Groepstraining met 4-6 kinderen
inclusief materiaal

Algemene voorwaarden

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Iets voor uw kind?

Kom in contact met de Juffies

info@dejuffies.com

Contact

Vragen of aanmelden? Vul dan onderstaand formulier in.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer

Uw bericht aan ons (school, groep, vakgebied)

 

 

Back to Top